Siedziba firmy

  • TBM Telekom Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa

Dane kontaktowe

Dane rejestrowe

  • TBM Telekom Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
  • NIP: 5252674108
  • REGON: 365272655
  • Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie, pod numerem KRS 0000633926
  • Zarząd w składzie: Andrzej Małkowski

Masz pytania? Napisz do nas!