w
A A A
Zamów konsultanta

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie procesu optymalizacji kosztów połączeń telekomunikacyjnych i pokrewnych. Użycie formularza na stronie lub telefoniczne zamówienie konsultanta, pomoże dobrać odpowiednią ofertę dla każdego klienta.

Oferta

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

 1. Administrowanie systemem telefonicznym:

  • prowadzenie planu numeracji abonentów i dokonywanie bieżącego przydziału numeracji dla poszczególnych użytkowników, prowadzenie dokumentacji taryfikacyjnej oraz określanie należności za usługi telekomunikacyjne od poszczególnych użytkowników, na podstawie danych bilingowych.

  • prowadzenie aktualnej dokumentacji sieci i urządzeń.

  • instalacja i zaprogramowanie urządzeń końcowych dla poszczególnych użytkowników.

  • prowadzenie szczegółowych rozliczeń na potrzeby Klienta.

  • świadczenie dodatkowych usług telekomunikacyjnych
   (np.transmisja danych, Internet, linie 0-800, 0-700 itp.),

 2. Obsługa techniczno - eksploatacyjna systemu:

  • okresowa kontrola stanu technicznego linii i urządzeń wchodzących w skład systemu telekomunikacyjnego w tym ich naprawa.

  • zmiany oprogramowania systemu wynikające z bieżących potrzeb Klienta,

  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń w zakresie wymiany podzespołów, wymiana niesprawnych urządzeń.

  • naprawy uszkodzeń systemu, sieci telefonicznej wewnętrznej, urządzeń końcowych powstałych z winny użytkowników.

 3. Doradztwo techniczne i inne usługi świadczone przez Administratora:

  • budowa i serwis wewnętrznej strukturalnej sieci komputerowej

  • budowa i konfiguracja systemu komputerowego

  • zestawianie łączy specjalnych na czas określony

  • zestawianie krajowych i międzynarodowych łączy do transmisji danych.

 4. Odpłatności za korzystanie z zasobów telekomunikacyjnych
  (przykładowe pozycje):

  1. zryczałtowane - miesięczne

    • za użytkowanie urządzeń końcowych dołączonych do systemu i sieci telefonicznej w budynku (opcja),

    • za obsługę techniczno - eksploatacyjną sieci telefonicznej i centrali telefonicznej. Opłata jednostkowa za każdy użytkowany port, tzn. linię zakończoną gniazdem,

    • za dostęp do poczty głosowej (opcja),

    • za użytkowanie terminali systemu łączności bezprzewodowej (opcja).

    • inne usługi realizowane na indywidualne zlecania Użytkowników (opcja).

  2. zryczałtowane - jednorazowe

    • za przydział numerów telefonicznych, instalację linii zakończonej gniazdem, podłączenie urządzenia końcowego do sieci telefonicznej.

    • za przydział numerów telefonicznych i aktywację terminali łączności bezprzewodowej (opcja).

    • za przydział kont w systemie poczty głosowej (opcja).

    • za oprogramowanie aparatów telefonicznych analogowych, telefaksów, modemów , terminali bezprzewodowych i innych (opcja).

    • za zmiany oprogramowania i aranżacji, wynikających z bieżących potrzeb użytkowników (opcja).

  3. jednorazowe

    • usługi i dostawy urządzeń wykonywane przez Administratora w oparciu o jednorazowe zlecenia nie objęte umową o administrowanie systemem,

    • naprawy uszkodzeń systemu sieci telefonicznej wewnętrznej, urządzeń końcowych powstałych z winny użytkowników.