w
A A A
Zamów konsultanta

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie procesu optymalizacji kosztów połączeń telekomunikacyjnych i pokrewnych. Użycie formularza na stronie lub telefoniczne zamówienie konsultanta, pomoże dobrać odpowiednią ofertę dla każdego klienta.

Oferta

Administrowanie systemem telekomunikacyjnym obsługującym siedzibę/oddziały firmy.

W związku z rozwojem technik i technologii telekomunikacyjnych oraz pojawieniem się na rynku nowych operatorów telekomunikacyjnych, właściciele lub administratorzy budynków stają przed koniecznością zapewnienia użytkownikom, najemcom lub klientom dostępu do nowoczesnych usług z zakresu telekomunikacji i informatyki. W budynkach biurowych wręcz niezbędne jest wybudowanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego, oferującego dostęp do multimedialnego świata komunikacji globalnej. Jednym z rozwiązań jest przekazanie specjalistycznej firmie całości spraw związanych z budową oraz administrowaniem systemem telekomunikacyjnym w budynku. TBM Telekom jest właśnie taką firmą.

Prawidłowe administrowanie systemem telefonicznym ułatwia efektywne wykorzystanie zasobów telekomunikacyjnych pozwalając skoncentrować się Państwa firmie na merytorycznym działaniu. Obsługa techniczno eksploatacyjna jest zobowiązana do utrzymania systemu we właściwej sprawności technicznej, zarówno pod względem poprawności wewnętrznej, jak i zewnętrznej (współpraca z siecią Operatora - w przypadku korzystania z usług innego Operatora niż TBM Telekom). Doradztwo techniczne świadczone przez Administratora umożliwi Państwu otrzymanie szybko i na wysokim poziomie wszelkich informacji oraz usług. Jednocześnie pozwoli zdjąć wszystkie obowiązki ciążące dotychczas na Państwa Firmie (rozliczenia z Operatorem, utrzymanie sytemu, naprawy, rozliczanie użytkowników, korespondencja itd.).